Klik hier voor de webversie  
 

December 2018                                                                                                               BPV-nieuwsbrief 2018-2

Beste praktijkopleider, 


Hierbij ontvangt u onze BPV-nieuwsbrief met onderwerpen die wij graag onder uw aandacht brengen.

Nieuw orthopedie-plein ingericht

Begin september 2018 zijn veel nieuwe studenten Orthopedische techniek gestart. Door de toestroom van studenten was een ingrijpende verbouwing noodzakelijk, omdat naast deze klas ook de huidige groep tweedejaars werkruimte nodig heeft.

Gedurende de zomermaanden zijn wijzigingen in het pand doorgevoerd: er zijn muren verdwenen, glazen wanden geplaatst, machines vervangen en er is apparatuur toegevoegd. Ook is het aantal

werkbanken uitgebreid. Het resultaat mag er zijn: in het nieuwe lokaal zijn drie oude lokalen en de gang samengevoegd tot één orthopedie-plein.
Het lokaal is overzichtelijker en lichter geworden, en het beschikbare werkoppervlak is verhoogd. De glazen wanden scheiden de gipsruimte, schuurruimte en kunststofruimte van de ruimere werkplaats. Onze studenten hebben door deze aanpassingen de beschikking over een mooie en functionele werkruimte.

Tekst en foto's: Peter Kok

BPV-regiobijeenkomsten

Onze BPV-consulenten bezoeken ook dit jaar weer verschillende leerbedrijven waar onze studenten werkzaam zijn. Net als vorig schooljaar worden er ook weer BPV-regiobijeenkomsten georganiseerd. Als er een dergelijke bijeenkomst bij u in de buurt wordt georganiseerd, sturen wij u een uitnodiging toe. Wij vernemen dan graag van u of u wel of niet aanwezig kunt zijn. 

Open huis

Op dinsdagavond 27 november hield de Dutch HealthTec Academy weer Open huis. Het was een mooie opkomst; veel aankomende studenten kregen de kans om in gesprek te gaan met docenten en andere betrokkenen om zo een beter beeld te krijgen van onze opleidingen en de school. Ook de rondleidingen van de verschillende vakgroepen waren populair, evenals de mogelijkheid om een dag(deel) mee te lopen bij een BOL-opleiding. 

Op de volgende datums houden wij weer Open huis:

  • woensdag 6 februari 2019 van 18.00-21.00 uur
  • zaterdag 23 maart 2019 van 10.00-14.00 uur
  • donderdag 13 juni 2019 van 18.00-21.00 uur


U bent van harte welkom!

Wijzigingen gegevens leerbedrijf

Verandert er iets in de gegevens van uw leerbedrijf? Het kan zijn dat uw bedrijf verhuist naar een andere locatie, dat een student een andere praktijkopleider krijgt dan eerder bij ons is aangegeven of dat bijvoorbeeld een e-mailadres wijzigt.

Om onze informatie up-to-date te houden verzoeken wij u vriendelijk om ervoor te zorgen dat wijzigingen aan ons worden doorgegeven. De student kan dit middels een wijzigingsformulier doorgeven aan onze studentenadministratie. De wijzigingen dient u ook door te geven aan SBB waar u geregistreerd staat als erkend leerbedrijf. Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Wij bieden een 2-daagse cursus voor praktijkopleiders aan


De eerstvolgende cursus staat gepland op de maandag voor 28 januari en 18 februari 2019
*. Er is nog ruimte voor deelname!

Deze cursus is geaccrediteerd voor de beroepsgroep Audicien (StAr: 60 punten). Voor meer informatie bezoekt u onze website.

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers

Goed om te weten!

  • Denkt u dat u gebruik kunt maken van een subsidieregeling? Lees er hier meer over.
  • Zoekt u meer informatie over het opleiden in de praktijk en /of hulpmiddelen daarvoor? Kijk hier op onze website.
  • Wanneer u vragen heeft kunt u die via onze website per e-mail kenbaar maken, mailen naar bpv@dhta.nl, of telefonisch voorleggen op 030-6303555.

 

        Wij wensen u alvast prettige feestdagen toe en een fijne jaarwisseling!

Met vriendelijke groet,

BPV-werkgroep DHTA 

 

     De DHTA is gevestigd op de St.-Laurensdreef 22 in Utrecht. Voor meer informatie bezoekt u onze websites:
                                         www.dutchhealthtecacademy.nl en www.dutchshoeacademy.nl

                                                            Volg ons ook op Twitter en Facebook!

 
 
Klik hier als je in de toekomst geen nieuwsbrieven wilt ontvangen. www.mboamersfoort.nl